Interaktiivinen luentopaketti ravinnosta, vireydestä ja työtehosta

Kahden tunnin luento, josta

 • 75 % teoriaa työtehoa tukevasta ravitsemuksesta
  • Konkreettisia esimerkkejä, miten koostaa aamupala, lounas ja välipala
  • Tutkimustietoa työtehoa ja terveyttä tukevasta ravitsemuksesta
  • Työkaluja iltasyömisen hallintaan
 • 25 % yleisöä aktivoivia harjoitteita, jotka tähtäävät omien muutostarpeiden havaitsemiseen ja muutoksen tukemiseen
  • Itsearviointiharjoitteita
  • Havainnollistavia kuvaesimerkkejä ja videomateriaalia
  • Demoja
  • Keskustelunavauksia
 • Kaikilla osallistujilla mahdollisuus viikon ajan luennon jälkeen kysyä luennoitsijoilta ravinnosta ja osallistua keskusteluun sivuston suljetulla foorumilla
 • Luennoitsijat laillistettu ravitsemusterapeutti THM, MBA Reijo Laatikainen ja ETK, OTM Henna Rannikko
 • Kaikki luennolla esitetty teoria pohjautuu tutkittuun ravitsemustietoon, joka tuodaan käytännön tasolle käytännön työssä hyväksi havaituin metodein

Luennolla tutkimustieto yhdistyy konkreettisiin ateriaesimerkkeihin.

kuva luennosta      kuvaluennosta3luentokuva2
kuva5luentoluenotkuva4kuvaluennosta7

”Meidän mielestämme luento, joka perustuu yksinomaan tiedonjakamiseen ei palvele kuulijan eikä työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän työnantajan etua parhaalla mahdollisella tavalla. Toiveena on yleensä, että luento johtaisi kuulijan hyvinvointia, terveyttä ja työssä jaksamista parantaviin tosiasiallisiin muutoksiin. Tämä edellyttää, että kuulija sisäistää luennon viestin omakohtaisesti. Jotta tämä onnistuisi, tulee kuulijan ensin havaita oma tämän hetkinen tilansa ja esimerkiksi syömistottumuksia koskevia muutostarpeita. Tähtäämme luennolla näiden oivallusten synnyttämiseen ja ratkaisujen antamiseen yhdistämällä teoriaa, keskustelua, omaa pohdintaa ja itsearviointia. Se, että meitä on kaksi luennoimassa, luo luennolle uniikin, keskustelevan tunnelman, johon myös yleisön on helppo liittyä. 

Luentomme ajatus on innostaa keskustelua työpaikoilla siitä, miten hyvinvointia ja vireystilaa voi parantaa ravinnolla. Kun työyhteisössä innostutaan porukalla ja oivalletaan mahdollisuudet sekä hyödyt yhdessä, saattaa hyvinkin syntyä ihmeitä.

Muutoksen aikaansaamiseksi tulee myös tehdä konkreettisia toimia. Haluamme tukea tätä toimeen ryhtymistä tarjoamalla kaikille kuulijoille viikon ajaksi luennon jälkeen mahdollisuuden jatkaa kanssamme keskustelua yhteisellä, suljetulla foorumilla ja lisäksi kysyä meiltä anonyymisti, jos joku asia jäi vielä mietityttämään tai muusta ravintoon liittyvästä asiasta.”

Palautetta luennolta:

 • Ylipäänsä yleisön osallistaminen toimi hyvin luennon osana, ja sitä oli mukavasti läpi luennon
 • Pidin videosta, jossa esiteltiin ihmisten erilaisia aamiaistapoja
 • Hyvät esiintyjät ja myöskin hyvä kemia välillänne
 • Diat tukivat hyvin esitystä
 • Iltanaposteluesimerkki oli loistava, pisteet eläytymisestä ja viinistä! Juuri tällaiset jäävät itselle mieleen kummittelemaan, etenkin kun se naposteluhimo illalla iskee.
 • Hienosti tuli esille, kuinka pienin muutoksin voi saada asioita aikaan, esim. välipalan syönti ennen töistä lähtöä. Tietynlainen lempeys oli ajatuksena läsnä luennon läpi. Saarnaamattomuudesta plussaa.
 • Kiitos vielä luennosta – olen sen innoittamana tehnyt jo pari muutosta ja tuloksiakin jo näkyy
Mainokset